CHECKLIST VERHUIZEN

Checklist verhuizen

De verhuurmakelaar stelt het huurcontract op. Hiervoor neemt hij na toewijzing van het huurappartement contact met u op.  Nadat het contract is getekend, maakt u met de huismeester een afspraak over sleuteloverdracht en datum verhuizing.

Denkt u ook aan:

–  Het melden van uw verhuizing naar Wicherumloo binnen vijf dagen bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
–  Eventueel aanvragen alleenstaanden-AOW als u of uw partner gaat verhuizen naar Wicherumloo.
   Dit is niet in alle gevallen gunstig.
–  Aanvragen huurtoeslag (meer informatie)
  Aanvragen zorgtoeslag (meer informatie)
  Wicherumloo heeft een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. U kunt uw eigen verzekeringen dus opzeggen.
–  U bent zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van telefonie (waaronder kerktelefoon), televisie en internet.
–  Denkt u aan het sturen van adreswijzigingen?

Belasting wonen

De huur, energiekosten en servicekosten worden iedere maand automatisch door de Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo van uw rekening afgeschreven. Jaarlijks worden de huurprijzen op 1 juli verhoogd met het percentage dat in uw huurcontract is aangegeven. U krijgt daarvan tijdig bericht. Voor de servicekosten wordt per kalenderjaar een afrekening opgesteld en toegezonden. De energiekosten worden per 1 juli van het jaar definitief berekend over de achterliggende woonperiode van maximaal 12 maanden. Bij de afrekening worden de voorschotbedragen verrekend. U krijgt een uitgebreide specificatie.

Aanvragen alleenstaanden-AOW bij dubbele woonlasten

Als u in Wicherumloo woont, kan het zijn dat u niet meer samenwoont met uw echtgenoot/partner. Daardoor kunnen u en uw echtgenoot/partner dubbele woonlasten hebben, omdat u beiden een woning huurt. Uw huidige AOW is echter gebaseerd op het feit dat u een gezamenlijk huishouden heeft. Om de woonlasten toch te kunnen dragen, kunt uw AOW omzetten van een gehuwde AOW naar een AOW voor alleenstaande. Op de website van de sociale verzekeringsbank(SVB) vindt u hier meer informatie over.

Aanvraag huurtoeslag

Als bewoner van Wicherumloo kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat hangt onder meer af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Ook de zorgindicatie kan een rol spelen.

–   Toelichting op de mogelijkheden voor aanvraag huurtoeslag.

–      De woningverklaring.

– Bevestigingsbrief van de belastingdienst betreffende huurtoeslag voor appartementen op Willinkhuizen.

 

Servicekosten

In Wicherumloo betaalt u naast de huur ook servicekosten. De Belastingdienst/Toeslagen kan u bij uw aanvraag huurtoeslag om een specificatie vragen. Die is opgenomen in bijgevoegd document.

 

Huismeester

Wicherumloo beschikt over een huismeester. Hij is de vraagbaak voor u als bewoner en helpt u graag op weg bij alle vragen over uw appartement en de gang van zaken in Wicherumloo.