ANBI-STATUS

De stichtingen Wicherumloo zijn door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi), zodat uw gift aftrekbaar is.

Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo
Link naar “ANBI-status”
Link naar “Basisgegevens ANBI”
Link naar “Beleidsplan 2021-2025”
Link naar “Jaarrekening 2021”

Stichting Wicherumloo

Link naar “Schenkingen, legaten en erfstelling”
Link naar “ANBI-status”
Link naar “Basisgegevens ANBI”
Link naar “Beleidsplan 2023-2028”
Link naar “Jaarrekening 2023”