ZORG

“Onbezorgd, verzorgd wonen”

Bethanië

De zorg in Wicherumloo wordt geleverd door Bethanië. Dat is een bewuste keuze van het bestuur van Stichting Wicherumloo. Ook Bethanië is ooit ontstaan uit een initiatief van de diaconie van de hervormde gemeente. Dat geldt ook voor Wicherumloo. Vanuit de protestants-christelijke identiteit staat Bethanië met een doorleefde visie garant voor professionele zorgverlening aan kwetsbare ouderen.

Medisch-ethisch beleid Bethanië

Rond het levenseinde respecteren wij de keuzes van mensen, Bethanië hanteert echter haar eigen grenzen bij de uitvoering daarvan. Voor het medisch-ethisch handelen betekent dit onder meer dat medewerkers geen hulp verlenen bij het uitvoeren van een euthanasiewens van de bewoner.

Identiteit en organisatiemissie Bethanië

De Stichting Bethanië heeft een protestants-christelijke identiteit. De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord in verbondenheid met het gereformeerde belijden. De medewerkers dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit deze protestants-christelijke identiteit. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen bewoners en medewerkers in gezamenlijke afhankelijkheid van onze Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. Voor een volledige beschrijving volgt hier de link naar de zorgvisie van Bethanië.