DAGBESTEDING

Als zelfstandig wonende oudere is het mogelijk dat u op enig moment extra ondersteuning kunt gebruiken. Wellicht heeft u mantelzorgers om u heen en maakt u al gebruik van thuiszorg. U kunt daarnaast gebruik gaan maken van de dagbesteding in Wicherumloo. Dit helpt u om het thuis langer vol te houden en maakt het voor uw partner of andere mantelzorgers makkelijker. De dagbesteding kan onder andere als tijdelijke overbrugging worden gebruikt wanneer u op de wachtlijst staat voor een appartement in Wicherumloo.

De dagbesteding is 3 dagen per week geopend op maandag, dinsdag en vrijdag. In een groep van ongeveer 8 tot 10 ouderen wordt gezamenlijk koffie en thee gedronken, de warme maaltijd genuttigd, gesprekken gevoerd en diverse activiteiten ondernomen. Dit alles onder de professionele begeleiding van een medewerker van Bethanië die daarbij wordt ondersteund door een vrijwilliger. 

Ook hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging is mogelijk.  Het vervoer naar en van de dagbesteding kan zo nodig door Bethanië worden georganiseerd. Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) via de gemeente of van de WLZ (Wet langdurige zorg) via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).