PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wicherumloo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wicherumloo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.wicherumloo.nl verstrekt. Wicherumloo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam

* Uw adresgegevens

* Uw geboortedatum

* Uw telefoonnummer

* Uw vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp van een van onze producten of diensten.

* Uw verzoek tot hulp van een van onze providers genoemd op de website, zal aan hen worden door gezet

* Uw website en / of e-mailadres

* Uw banknummer

* Uw IP-adres

Daar waar nodig zal Wicherumloo werken met een verwerkingsovereenkomst.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wicherumloo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wicherumloo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van Wicherumloo of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening of de afname van een van de een producten van Wicherumloo.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wicherumloo bewaart uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Wicherumloo verstrekt uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Wicherumloo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wicherumloo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wicherumloo.nl. Wicherumloo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wicherumloo.nl. Wicherumloo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen

Wicherumloo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wicherumloo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wicherumloo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Bethanië op via info@wicherumloo.nl. De website www.wicherumloo.nl is eigendom van Wicherumloo