ZORGVERLENING

“Kwalitatief hoogstaande 24-uurs zorg”

Wanneer u zorg nodig heeft, moet er eerst vastgesteld worden welke zorg u nodig heeft en hoeveel uren u deze zorg nodig heeft. Dit staat beschreven in de zorgindicatie. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). U kunt de zogenaamde zorgindicatie aanvragen bij het CIZ via de website www.ciz.nl.

Lichte zorg

Het kan zijn dat u alleen hulp in het huishouden nodig heeft of dat u alleen gebruikmaakt van dagbesteding. De huishoudelijke zorg vanuit de WLZ en de dagbesteding via de WMO worden in Wicherumloo geregeld door Bethanië. Zij kunnen u ook wegwijs maken bij de aanvraag van de vergoeding.
Als u de hulp in de huishouding zelf regelt en zelf betaalt, dan mag u zelf weten wie de hulp levert. Dan mag u uw vertrouwde hulp dus meenemen naar Wicherumloo. Dit geldt alleen voor bewoners op Roekel en De Vijfsprong. Zodra zwaardere zorg nodig is of zorg wordt betaald vanuit de WLZ, dan is Bethanië de aangewezen partij voor zorgverlening.

Zware zorg

De intensieve verpleegzorg bij u thuis in Wicherumloo wordt gefinancierd via het Volledig Pakket Thuis (VPT). Afhankelijk van de mate van regie die u kunt en/of wilt voeren, wordt in overleg met het zorgkantoor bepaald voor welke van deze mogelijkheden wordt gekozen. Bethanië kan u daarbij adviseren.