VRIENDEN VAN WICHERUMLOO

Vrienden van Wicherumloo is een commissie die werkt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Wicherumloo. Een van de doelen van de Stichting Wicherumloo is het realiseren van wensen voor onze bewoners die niet onder de zorgvoorzieningen vallen. Invulling van wensen vergroot het welzijn van onze bewoners. Uit donaties van particulieren en bedrijven, uit schenkingen en opbrengsten van activiteiten worden meerdere uitstapjes in de omgeving betaald en zaken aangekocht als een duofiets, een tovertafel, braintrainers, een fietslabyrint etc. Maar ook de consumpties tijdens de oldtimerrit, tijdens de kerstviering en op oudejaarsavond worden uit deze gelden betaald. Daarmee is Wicherumloo een zorghuis met lage financiële drempels. Uw bijdrage betekent dus echt iets. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle vrijwilligers werken belangeloos. Graag noteren wij u als Vriend van Wicherumloo. Door het invullen van een kaart kunt ervoor kiezen om jaarlijks een bijdrage te storten of eenmalig. De Vriendenkaarten liggen op de standaard in de hal van Wicherumloo.

Contactpersoon:
Jolanda van de Brink
0318 – 461190
E-mail: vriendenvan@wicherumloo.nl

Gift                                                     

U kunt ook eenmalig zonder verdere registratie uw gift overmaken. Dat kan door het aanklikken van bijgaande doneerknop of door het overmaken van een bedrag op de bankrekening van de Vrienden.
Het bankrekeningnummer van de Vrienden van Wicherumloo is NL70RABO 011 753 1464.
Het is ook mogelijk om voor langere tijd een toezegging te doen voor een gift. Als u dat doet via bijgevoegde overeenkomst, is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting (zonder drempel). 

Fondsenwerving

Regelmatig gebeurt het dat Stichting Wicherumloo externe fondsen aanschrijft voor een financiële bijdrage voor het welzijn van onze bewoners. Bij de officiële opening in mei 2016 kon trots worden gemeld dat bijna € 250.000 uit externe fondsen was bijgedragen aan allerlei voorzieningen voor de bewoners van Wicherumloo. Wij beschouwen dit als een groot compliment aan de Vrienden van Wicherumloo, die uitermatie deskundig en gedreven vele fondsen doeltreffend wisten te motiveren voor een bijdrage. Nog steeds worden regelmatig externe fondsen gevraagd voor een bijdrage. Daarbij richt Stichting Wicherumloo zich niet alleen op de bewoners, maar ook op de oudere inwoners van Wekerom. Als dorpsgenoten elkaar vaker ontmoeten, geeft dat meer aanspraak en gezelligheid. Eenzaamheid dringen we op deze manier terug. Een voorbeeld van actuele fondsenwering is de aanschaf van een 9-persoons shuttlebus (Lijn 51) en de acties voor de inrichting van een beweegtuin bij Wicherumloo. 

Activiteiten

Met drie jaarlijks terugkerende evenementen werft de commissie Vrienden van Wicherumloo geld voor het welzijn van onze bewoners. In mei vindt een beachvolleybaltoernooi plaats voor bedrijven uit Wekerom. In augustus is de tradionele Heidemarkt op het terrein en in oktober is Wicherumloo het startpunt voor een landelijk erkende wandeltocht, de zgn. Wicherumloop.
Deze drie activiteiten brengen ongeveer € 12.000 in het laatje. Natuurlijk is geld de belangrijkste drijfveer om dit allemaal te organiseren, maar we ervaren in alle activiteiten ook de betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers om iets te betekenen voor de bewoners van Wicherumloo. Dat bindt ons.

In 2017 heeft Stichting Wicherumloo de organisatie van de jaarlijkse bejaardentocht overgenomen. Een traditie van meer dan 80 jaar, waarbij inwoners van Wekerom en De Valk een dag met elkaar uitgaan. Veel vrijwilligers leveren die dag hun bijdrage met chaufferen en begeleiden. Met een gezamenlijk diner in Wicherumloo wordt de dag afgesloten. Ook dit is een voorbeeld van verbinding tussen bewoners en inwoners. Samen optrekken verstrekt de onderlinge banden.