PASTORALE ZORG

Iedere bewoner blijft desgewenst pastorale zorg ontvangen vanuit zijn eigen kerkelijke gemeente. Bewoners van Roekel en De Vijfsprong kunnen deelnemen aan een zgn. huisbijbelkring onder verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente van Wekerom. Ds. Burggraaf en ds. Floor uit Ede wisselen elkaar af. Op Willinkhuizen verzorgt ds. Floor regelmatig een samenkomst met de bewoners.