KLACHTEN

De medewerkers van Stichting Bethaniƫ doen hun uiterste best u goede zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de geboden zorg en dienstverlening. Zo kunt u bijvoorbeeld een klacht hebben over de zorg of over de manier waarop een medewerker met u omgaat (bejegening). Wanneer u een klacht heeft, raden wij u aan daar niet mee rond te blijven lopen maar uw klachten te melden. Hiernaast informeren we u graag hoe dat kan.