INSCHRIJVEN

Inschrijven voor Wicherumloo

Wilt u zich inschrijven als belangstellende voor een appartement? Vraag hiervoor een inschrijfformulier aan bij Henk van Roekel, Edeseweg 68 in Wekerom, telefoon: 06-53616585 of mail: roekel.henk@upcmail.nl.

Iedere inwoner van Wekerom en directe omgeving (of oud-inwoner) kan zich inschrijven. Er wordt geen voorwaarde gesteld dat u lid moet zijn van een bepaald kerkgenootschap. Iedereen die met respect voor elkaars normen, waarden en overtuigingen in Wicherumloo wil wonen, is welkom. Een inschrijving betekent niet dat u verplicht bent om een aanbod van een woning te aanvaarden. U mag dat uitstellen en een ander laten voorgaan. Inschrijven is gratis.

Toewijzing

Bij de toewijzing wordt eerst gekeken naar de hoogte van de zorgindicatie. Vervolgens kunnen leeftijd en inschrijvingsduur een rol gaan spelen. De toewijzing aan zorgvragers vindt plaats in nauw overleg tussen Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo en Stichting BethaniĆ«. Na toewijzing wordt contact met u opgenomen door onze verhuurmakelaar om alle zaken rond de huur van de woning te regelen. BethaniĆ« stemt alles met u af over de invulling van de zorgverlening en over de betaling voor de zorgverlening.

Wachtlijst

Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo beheert zelf de wachtlijst. Na inschrijving krijgt u te horen of u op de wachtlijst bent geplaatst en voor welk appartement (Roekel, De Vijfsprong of Willinkhuizen).

Inwoners en oud-inwoners van Wekerom en directe omgeving hebben voorrang bij de toewijzing van een zorgappartement in Wicherumloo.