VISIE & IDENTITEIT

Wicherumloo is een huis met een protestants-christelijke identiteit, waar ouderen welkom zijn die elkaars normen, waarden en overtuigingen respecteren. Een binding met een bepaald kerkgenootschap is geen voorwaarde om in Wicherumloo te mogen wonen. De protestants-christelijke identiteit wordt gevoed door de vormgeving en invulling daarvan door de hervormde gemeente van Wekerom. 

Wicherumloo is ontstaan vanuit een roeping: het verlenen van hulp aan de medemens. In Wicherumloo wordt, binnen de grenzen van de gegeven mogelijkheden, door Bethanië waardevolle zorg verleend. Die zorg wordt aangepast aan de behoefte van de bewoner. Naastenliefde en het willen omzien naar elkaar zijn belangrijke dragers onder deze basiswaarden voor de professionele zorgverleners en de vrijwilligers.

De protestants-christelijke identiteit in de praktijk

Er wordt gebeden en gedankt voor het eten en een stukje gelezen uit een dagboek. Op zondag kunnen bewoners de kerkdiensten van de hervormde gemeente van Wekerom via een beeldverbinding meebeleven. Bewoners kunnen deelnemen aan een huisbijbelkring. Regelmatig vindt een zanguurtje plaats en met Kerst en Pasen zijn er vieringen voor de bewoners. Iedereen is daarbij welkom, ook bewoners die niet vertrouwd zijn met het christelijk geloof.

Burgerinitiatief Wicherumloo vergroot de vitaliteit van Wekerom

Wicherumloo is van Wekerom en voor alle Wekerommers en mensen uit de omgeving.
Wat is zo bijzonder aan dit burgerinitiatief?

· De overheid trekt zich terug uit de financiering van nieuwbouw; Wicherumloo legt de woonlasten terug bij de bewoners;
· Nieuwe initiatieven zijn schaars;
· Volledig private financiering;
· Ontwikkeld en gebouwd in samenspraak met partner in zorg Bethanië uit Ede;

· Lokale en regionale ondernemers ingeschakeld;
· Dorpsbrede inzet van meer dan 100 vrijwilligers bij de nieuwbouw, het onderhoud van het gebouw en de ondersteuning van de zorg;
· Een kwart miljoen euro ontvangen uit schenkingen en bijdragen van vermogensfondsen;
· Financiering van de 24 uurszorg uit VPT of PGB met veel eigen regie bij zorgvragers.

Bewoners, verzorgenden en vrijwilligers spreken het uit: Wicherumloo is niet alleen een huis, maar ook een thuis!
De dorspbrede inzet van vrijwilligers met een gemeenschappelijk doel en verantwoordelijkheid vitaliseert de gemeenschap: het begrip burenhulp of “naoberschap” leeft in Wekerom. Zorgpersoneel, vrijwilligers en bewoners bouwen (opnieuw) relaties met elkaar op. Er ontstaat een “dorp in het dorp”.

Het resultaat:
Een prachtig woon-zorghuis met gemotiveerd zorgpersoneel en betrokken vrijwilligers, die letterlijk in het hart van ons dorp met onze bewoners zorgen voor dynamiek, zingeving en betere leefkwaliteit.