Geschiedenis

Wekerom heeft sinds november 2015 een eigen woon-zorghuis met 22 appartementen “beschermd” wonen en 14 appartementen “beschut” wonen. Een gebouw als Wicherumloo staat er niet zomaar. Een korte schets van wat zoal in de aanloop gebeurde:

2010
Bij de kerkenraad van de hervormde gemeente van Wekerom leeft al zeer lang (meer dan dertig jaar) de wens om een woon-zorgcentrum in het dorp op te richten. Na een verkennend gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht van Bethanië stelt de kerkenraad een stuurgroep in. De stuurgroep bestaat uit Henk van Roekel, Henk Blotenburg en Arie Blotenburg.
De stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden en financiële haalbaarheid van ouderenzorg in Wekerom. Verder wordt besloten dat Bethanië de externe partij is voor advies, samenwerking en de ontwikkeling van de zorgverlening en de dagbesteding.

2011
De stuurgroep voert met een delegatie van Bethanië veel gesprekken met de gemeente Ede, politieke partijen en het zorgkantoor.
Adviesbureau More for You uit Barneveld doet een uitgebreid demografisch onderzoek in Wekerom. Tegelijkertijd brengt het de behoefte aan een woon-zorgvoorziening in Wekerom in kaart. Daaruit blijkt dat een zorgcentrum in het dorp bestaansrecht heeft.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede reageert positief op de uitkomst. De financiële haalbaarheid wordt aangetoond en de financiering wordt zeker gesteld.

2012
More for You stelt ontwikkelingscenario’s op voor een woon-zorgaccommodatie in Wekerom.
De keuze valt op Edeseweg 51 als A-locatie voor het woon-zorgcentrum. De stuurgroep dient een principeaanvraag in bij de gemeente. De gemeente keurt de aanvraag goed. Intussen is het perceel aangekocht.
De stuurgroep informeert de buurtbewoners over de vorderingen en houdt een informatieavond. De belangstelling is overweldigend.

2013
De stuurgroep dient een verzoek in bij de gemeente tot wijziging van het bestemmingsplan van Edeseweg 51. De voormalige woning en schuren op het terrein worden gesloopt.
De architect legt de laatste hand aan de definitieve ontwerpen en de indeling van het gebouw. Stichting Wicherumloo kiest regionale ondernemers voor zaken als terreininrichting, elektravoorzieningen en verwarmingsinstallatie.

2014
De bouw gaat medio 2014 voortvarend van start. Vrijwilligers leveren een bijdrage aan het schoonmaken van de keten en het opruimen van de bouwplaats.

2015 en 2016
In april 2015 wordt de eerste steen gelegd door Hennie van Driesten. Op 15 november 2015 nemen de eerste bewoners hun intrek in Wicherumloo. Op 20 mei 2016 wordt het zorghuis officieel geopend door burgemeester Van der Knaap.