ORGANISATIE & BESTUUR

Wicherumloo bestaat uit de Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo en Stichting Wicherumloo. De grondslag van beide stichtingen is de Bijbel. Bij het verstaan hiervan binden de stichtingen zich aan de Drie Formulieren van Enigheid. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos, zonder geldelijke vergoeding.

Stichting Wicherumloo
De Stichting Wicherumloo is verantwoordelijk voor het volgende:

• Bieden van professionele zorg aan de bewoners van Wicherumloo via een gecontracteerde professionele zorgverlener. Dit is Bethanië uit Ede;
• Verwerving en besteding van geldmiddelen, gericht op het welzijn van de bewoners en de instandhouding van de inventaris van de algemene ruimten;
• Fungeren als vraagbaak voor potentiële bewoners;
• Werven van vrijwilligers;
• Aanbieden van pastorale zorg.

Bestuur
Henk Blotenburg, voorzitter
Henk van Roekel, secretaris
Willeke van den Hoek, penningmeester
Esther Bettink, secretariaat
Arie Blotenburg, bestuurslid
Janny Russcher, bestuurslid
Martie Waaijenberg, bestuurslid
Peter van de Bruinhorst, bestuurslid

Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo
De taak van de Stichting Woonzorgvastgoed Wicherumloo is het exploiteren en beheren van de gebouwen en het terrein van Wicherumloo.

Bestuur
Henk Blotenburg, voorzitter
Henk van Roekel, secretaris
Wilma van Heerikhuize, penningmeester
Rik Berendsen, bestuurslid
Hennie van Driesten, bestuurslid