Zorgfinanciering

Kiezen tussen PGB of VPT

Een PGB is bedoeld voor situaties waarin een zorgvrager (budgethouder) eigen regie kan voeren en waarbij het een voordeel is wanneer de zorgvrager bij verschillende partijen zorg kan inkopen die ten goede komt aan passende zorg. De vraag is of dit bij een indicatie ZZP 4 en hoger wel een reële keuzemogelijkheid is. Het PGB-proces is complex met betrekking tot de aanvraag en de administratieve processen. Daarom is het bestuur van Wicherumloo blij dat Bethanië naast de PGB ook de VPT-variant met behandeling kan aanbieden. In bijna alle gevallen is VPT de beste keuze voor u. Neem voor specifieke vragen over de keuze PGB of VPT contact op via e-mail, info@wicherumloo.nl.

Wat zijn de gevolgen en de voordelen wanneer u kiest voor een VPT ten opzichte van een PGB?

– Minder administratieve handelingen, deze handelingen worden overgenomen door Bethanië omdat zij dan budgethouder is en afspraken heeft met het zorgkantoor Menzis.
– Geen verantwoordelijkheid voor het doorsturen van de zorgfacturen. Bethanië dient de zorgdeclaraties direct in bij het zorgkantoor. De huur, energiekosten en servicekosten betaalt u aan Stichting Vastgoed Wicherumloo. Dat is hetzelfde als bij PGB.

– Eten, drinken (verblijf) en alle zorg en (medische) behandeling, zoals specialistische medische zorg met betrekking tot de diagnose waarvoor u een indicatie heeft ontvangen, vallen binnen het VPT. Daarnaast valt huishoudelijke zorg van 45 minuten per week ook binnen het VPT. Voor een uitgebreide beschrijving over het Volledig Pakket Thuis in Wicherumloo, zie de link VPT op deze website. De medische zorg en behandeling zullen geleverd worden door het medisch behandelteam van Norschoten.
– U hoeft bij VPT geen pensionkosten te betalen aan Bethanië. Wel betaalt u een hogere huurprijs omdat bij VPT geen vergoeding voor de zorgvoorzieningen beschikbaar komt voor de verhuurder. In bijna alle gevallen maakt het financieel geen verschil of u kiest voor PGB of VPT.